Synod 2021-2023

Po co?
Celem procesu synodalnego jest wspólne rozeznawanie dróg, na które Duch Święty woła Kościół, doświadczenie współodpowiedzialności za życie Kościoła i uczestnictwa w jego misji. Odpowiedzi, których udzielimy na etapie diecezjalnym, zostaną przekazane polskiemu episkopatowi, następnie poprzez etap kontynentalny staną się punktem wyjścia do prac Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023.

Kto?
Do udziału w procesie synodalnym zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi w poszukiwaniu dobra i prawdy. Wszyscy, którzy chcą i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Ważne, aby w czasie spotkań synodalnych mogły się wypowiedzieć osoby, których głos rzadko jest wysłuchiwany.

Jak w praktyce?
Proces synodalny to słuchanie siebie nawzajem z otwartością na doświadczenia i perspektywę drugiego człowieka, dlatego wymaga czasu i uważności. Ma prowadzić do rozeznawania woli Bożej, dlatego powinien być zakorzeniony w modlitwie i medytacji Słowa Bożego.

Kontakt:
Adam Polak, Piotr Szymala
synod.gajkow@interia.pl

Dodatkowe informacje:

 1. Homilia papieża Franciszka na rozpoczęcie Synodu
 2. Synod w naszej parafii
 3. Synodalność w życiu i misji Kościoła
 4. Dokument przygotowawczy Synodu
 5. Vademecum Synodu o synodalności
 6. Wprowadzenie abpa Grzegorza Rysia
 7. Wprowadzenie bpa Andrzeja Siemieniewskiego
 8. Wprowadzenie ks. Mirosława Tykfera
 9. Wprowadzenie prof. Aleksandra Bańki
 10. Synod to Ty, Ja, My! – Podążanie wspólną drogą za Jezusem – Adam Polak

Podsumowanie spotkań synodalnych:

 1. Synteza Parafialna
 2. Synteza Diecezjalna
 3. Synteza Krajowa