Nabożeństwa

Porządek Mszy Świętych

Gajków: w niedzielę i święta 8:00, 11:00      dni powszednie 17:00

Dobrzykowice: w niedzielę i święta 9:30, 12:30     środa i piątek 18:00